Om oss

Om Bryne Bil & MC Skole

Jan Egil Wilhelmsen startet opp trafikkskolen i 1994, og har fra den gang vært faglig leder, og eier av Bryne Bil & MC Skole. 01.Januar 2022 overtok Adrian Wilhelmsen som eier av Bryne Bil & MC Skole. Jan Egil Wilhelmsen er faglig leder, og hovedansvarlig for all trafikkopplæring som trafikkskolen holder. 

Trafikkskolen har fra starten av hatt en sentral plassering midt i Bryne sentrum. Skolen har vokst seg frem som en av de største trafikkskolene på Jæren.

Om opplæringen

Våre ansatte etterstreber hver dag å drive god opplæring, som er tilpasset den enkelte elev, elevens forutsettinger og nivå- for at eleven skal kunne nå målene i læreplanen. Vi arbeider etter nullvisjonen, og vårt felles mål er at våre elever skal utvikle seg til å bli gode, og trygge sjåfører.

All opplæring hos oss følger den nasjonale læreplanen som myndighetene har fastsatt. I tillegg har vi egne undervisningsplaner i alle førerkortklasser vi driver opplæring i. Disse planene beskriver hvordan våre lærere skal drive undervisning og stiller krav til både lærer og elev gjennom opplæringen.

Når bør en starte på førerkortet?

Vi oppfordrer å starte med opplæring så tidlig som mulig, en kan faktisk ta første kjøretime allerede ved 16 års alderen. Vi har gode opplegg som er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen for å spre opplæringen over lengre tid. En bruker ikke nødvendigvis mer kjøretimer, men en sprer kjøringen mer over tid, og får bedre tid hjemme mellom timene for å drive privat mengdetrening. På denne måten kan man unngå for mye fravær fra skolen for å ta kjøretimer, man blir tryggere, og får mer kjøreerfaring over tid- noe som igjen kan føre til at førerkortet ditt kan bli rimeligere, og du vil ha mange flere kilometere bak rattet når du skal til førerprøven. Vi har veldig gode erfaringer med dette opplegget (tidligere kallet 16-årsprosjektet). For mer info – ta kontakt med oss

Vi er klar over at ikke alle har mulighet til privat øvelseskjøring hjemme. Da blir opplegget litt annerledes. En må normalt forvente å bruke mellom 4-7 måneder på opplæringen, men dette avhenger av hvor ofte du som elev har mulighet for å møte til kjøretimer, mulighet for øvelseskjøring og hva kapasitet vi har på trafikkskolen. Vår anbefaling er å starte så tidlig som mulig, og legge en plan sammen med oss- for at din vei mot førerkortet skal bli effektiv, god og for at du enklere kan unngå for mye fravær fra videregående skole.

Bryne Bil & MC Skole har syv engasjerte og dyktige trafikklærere, som har som mål å gi eleven en sikker og god vei til førerkortet!  Vi driver opplæring i alle lette førerkortklasser (B,BE,T,A,A1,A2,AM-146 og AM-147) . Mer info om dette finnes på vår nettside.

Samarbeid om øvelseskjøring

Har du som elev mulighet til å øvelseskjøre og drive mengdetrening hjemme, vil vi være behjelpelige med råd og tips, som kan være gode å ta med seg, både for deg som elev, men også for ledsageren (som oftest er foreldre / foresatte). Våre trafikklærer er profesjonelle, og har til sammen flere år med erfaring i å drive med pedagogiske metoder rettet mot trafikkopplæring.

Ikke nøl med å ta kontakt med din trafikklærer, eller kontoret vårt om du / dere har spørsmål eller ønsker et samarbeid om privat øvelseskjøring. Våre trafikklærere vil da legge til rette slik at eleven får med seg tips om tilpassede øvelser som kan gjennomføres hjemme mellom kjøretimene. Det er også mulig at ledsager blir med i baksetet på kjøretimer.

All erfaringen tilsier at elever som jobber godt hjemme med mengdetrening gjennom opplæringsforløpet får bedre kjøreerfaring, blir tryggere og kjører sikrere- Dette kan igjen føre til en rimeligere vei mot førerkortet, og en blir en bedre og tryggere sjåfør, den dagen man står med førerkortet i hånda!

Hvor møter en til kjøretimer

Våre kjøretimer starter og slutter ved vårt kontor, om annet ikke er avtalt. Ønsker du å starte/slutte kjøretimene dine fra vidergående skole, arbeidsplass eller hjemmefra så er lærerene fleksible her, dersom det er mulig å gjennomføre. Det vil si at du avtaler med læreren eller kontoret om hvor du vil starte eller avslutte kjøretimen når du booker timen. 

Vi holder til i flotte lokaler i Erlandsbakken 4 rett ved storgata i Bryne. Her har vi kontor og teorilokalet.
Vi har også en avdeling på Nærbø. Denne ligger i Torgplassen 6 i Nærbø sentrum.

Vi gleder oss til å få følge deg på din veg mot førerkortet!

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
514 82 510