Moped

Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du kan begynne å øvelseskjøre med moped -både privat og på ved trafikkskolen

Dette var kravet tidligere, men fra 1. januar 2017 er det nye krav til moped opplæring.  De nye kravene til mopedlappen er basert på inviduelle prestasjoner. Før du kan øvelseskjøre med moped -både privat og hos trafikkskole, må du ha et teoretisk grunnkurs slik som kravene er til andre 2-hjul førerkort. Dette kurset kaller vi for Mopedkurs . Dette kurset varer i 3 timer.

Etter gjennomført trafikalt grunnkurs og mopedkurs, kan du starte på mopedlappen. Mopedlappen er fra og med 01.01.2017 inviduell opplæring for hver enkelt elev og skal dekke læreplanens krav. 
Opplæringen består av 13 obligatoriske timer (3 timer teoretisk mopedkurs er inkl.)

Ellers fordeles dette slik:

- Mopedkurs teori (3 timer)

- Sikkerhetskurs på øvingsbane

- Trinnvurdering trinn 2 (1 time)

- Sikkerhetskurs i trafikk (4 timer)

- Trinnvurdering trinn 3 (1 time)

- Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

På grunn av endret krav for mopedlappen, ser vi det naturlig og nødvendig at det blir en økt med elever i kjøregård-øvelser (2-4 timer kjøretøybehandling) før vi kjører oss ut i trafikken. Dette avtales direkte med trafikklærer.

Timer utenom som er nødvendig for hver enkelt elev kommer i tillegg, dette er avhengig av målsettingen i læreplanen for kl AM146.
Se våre priser eller ta kontakt med oss for mer info.


GRUNNKURS MOPED 

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer. 
(klasserom, 3 timer) 

Eleven skal

1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse AM 146
2. drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav
3. drøfte mopedens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
4. gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet
5. drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
6. drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring.

 

SIKKERHETSKURS I TRAFIKK

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å samhandle med andre trafikanter og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

1. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder å forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi
2. vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

 

SIKKERHETSKURS PÅ VEI 

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

1. videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med moped i tettbygd strøk og landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøre- teknikk
2. erfare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk
3. reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

 

OFFENTLIG EKSAMEN

Når hele mopedkurset er gjennomført – og registrert hos vegvesenet, kan eleven avlegge teori prøve for moped(AM146) på en trafikkstasjon. Når teoriprøven er bestått, mottar du mopedlappen. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven.

 

Ta kontakt

Adresse

Erlandsbakken 4

4340 Bryne

514 82 510

post@brynebilogmcskole.no