MC Klasse A1

KLASSE A1 (lett motorsykkel)

For å kunne øvelseskjøre i klasse A1 må du

 • Være fylt 15 år
 • Ha med enten gyldig bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse
 • Aldersgrensen for å kjøre opp på førerkort klasse A1 lett motorsykkel er 16 år. Førerrett i klasse A1 gjelder for lett motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har et slagvolum på høyst 125 cm³, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg, trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW
 • MC-kurs  
 • Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort kl. A1, A2 eller A, og omhandler det som er spesielt med motorsykkel og motorsykkelkjøring.
 • Praktisk opplæring trinn 2    
 • Trinn 2 omhandler motorsykkelen og betjening av denne, som styring, giring, bremsing, svingteknikk, balanse og krypekjøring for å nevne noe.  
  Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.
 • Praktisk opplæring trinn 3    
 • Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene sykkelen, men på å tilpasse kjøringen i forhold til trafikk og vegmiljø. 
  Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4.
 • Praktisk opplæring trinn 4, sikkerhetskurs på veg      
 • Trinn 4 er obligatorisk 4 timers landevegkjøring i variert miljø med særskilt fokus på kurvekjøring, og hvor du øver sporvalg, fartstilpasning og presis styreteknikk.

3 av de 4 timene skal være praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.
Eleven skal
1. planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
2. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, å beskrive og begrunne sin kjørestrategi
3. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.

Ta kontakt

Adresse

Erlandsbakken 4

4340 Bryne

514 82 510

post@brynebilogmcskole.no