MC Klasse A2

KLASSE A2 (mellomtung motorsykkel)

 For å kunne øvelseskjøre i klasse A2 (mellomtung motorsykkel) må du

 • Være 16 år
 • Ha med enten gyldig bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse
 • Aldersgrensen for å kjøre opp på førerkort klasse A2 mellomtung motorsykkel er 18 år. Førerrett i klasse A2 gjelder for motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har en effekt på høyst 35 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt
 • MC-kurs  
 • Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort kl. A1, A2 eller A, og omhandler det som er spesielt med motorsykkel og motorsykkelkjøring.
 • Praktisk opplæring trinn 2
 • Trinn 2 omhandler motorsykkelen og betjening av denne, som styring, giring, bremsing, svingteknikk, balanse og krypekjøring for å nevne noe. 
 • Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.
 • Praktisk opplæring trinn 3  
 • Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene sykkelen, men på å tilpasse kjøringen i forhold til trafikk og vegmiljø. Sikkerhetskurs på bane er på 4 timer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på avsperret område. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. Kurset kan gjennomføres med inntil 3 elever per lærer.
 • Øvrig opplæring gjennomføres som klasseromsundervisning, delvis i forkant og delvis i etterkant av den praktiske delen.
 • Vi trener på svingteknikk, sittestillig, effektiv brems og presis styreteknikk.
 • Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4
 • Praktisk opplæring trinn 4
 • Trinn 4 er obligatorisk, der du skal kjøre mest mulig selvstendig landeveiskjøring hvor du øver sporvalg, fartstilpasning og presis styreteknikk.
 • Sikkerhetskurs på veg klasse A2
 • I klasse A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging og refleksjon og oppsummering.
  Eleven skal
  1. planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
  2. Kjøre selvstendig, sikkert, effektivt og behagelig over lengre strekninger i krevende og variert miljø, beskrive og begrunne sin kjørestrategi
  3. oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
  4. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.

Ta kontakt

Adresse

Erlandsbakken 4

4340 Bryne

514 82 510

post@brynebilogmcskole.no