MC Klasse A

KLASSE A (tung motorsykkel)

For å kunne øvelseskjøre i klasse A (tung motorsykkel) må du

  • Være fylt 22 år, eller ha førerrett for A2
  • Ha med enten gyldig bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse

 Aldersgrensen for å kjøre opp på førerkort klasse A tung motorsykkel er 24 år. Hvis du har hatt førerkort på mellomtung motorsykkel i to år, kan du likevel kjøre opp på tung mc, selv om du ikke har fylt 24 år. Førerrett i klasse A gjelder for motorsykkel med eller uten sidevogn, trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW og moped. I Norge omfatter førerretten også føring av tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm³. Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.

MC-kurs    

Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort kl. A1, A2 eller A, og omhandler det som er spesielt med motorsykkel og motorsykkelkjøring.

Praktisk opplæring trinn 2   

Trinn 2 omhandler motorsykkelen og betjening av denne, som styring, giring, bremsing, svingteknikk, balanse og krypekjøring for å nevne noe.  
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.

 Praktisk opplæring trinn 3   

Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene sykkelen, men på å tilpasse kjøringen i forhold til trafikk og vegmiljø. Sikkerhetskurs på bane er på 4 timer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på avsperret område. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. Kurset kan gjennomføres med inntil 3 elever per lærer.

  • Øvrig opplæring gjennomføres som klasseromsundervisning, delvis i forkant og delvis i etterkant av den praktiske delen.
  •  Vi trener på svingteknikk, sittestilling, effektiv brems og presis styreteknikkk
  • Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4.

 Praktisk opplæring trinn 4     

Trinn 4 er obligatorisk, der du skal kjøre mest mulig selvstendig landeveiskjøring hvor du øver sporvalg, fartstilpasning og presis styreteknikk.

Sikkerhetskurs på veg klasse A

Kurset er på 8 undervisningstimer.
Kurset begynner med 2 timer innledende emner, jf. femte ledd nr. 1 til og med nr. 3.
Eleven skal deretter ha 4 timer sammenhengende praktisk kjøring. Kjørerutene skal konstrueres slik at eleven får erfaring med vekslende vegtyper, vegstandarder og miljø. Og med særlig fokus på kurvekjøring. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. I slike tilfeller skal læreren selv kjøre motorsykkel.
Kurset avsluttes med en 2-timers kunnskapsdel. Undervisningen i den avsluttende kunnskapsdelen kan gjennomføres som klasseromsundervisning med inntil 16 elever.

Ta kontakt

Adresse

Erlandsbakken 4

4340 Bryne

514 82 510

post@brynebilogmcskole.no