Førerkort Traktor

Opplæringen i klasse T har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for et trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste. 

Førerkort klasse T gir førerrett til traktor og motorredskap, samt tilhenger til disse. Konstruktiv hastighet maksimalt 40 km/t, de to første årene eller til fylte 21 år også begrenset til 25 tonn tillatt totalvekt.

Klasse T gir også førerrettighet for klasse AM 147 (mopedbil). For mer opplysninger om hva førerkortklassen gjelder for, se nettsidene til Statens Vegvesen

Vi kan tilby deg opplæring i vår Massey, en lettkjørt og komfortabel traktor. Opplæringen foregår hovedsaklig ii og rundt på Bryne. Her vil også førerprøven foregå.

I tillegg til praktisk kjøring må du ta et lastesikringskurs. Du må også avlegge teoriprøve og praktisk prøve hos Statens Vegvesen.

Opplæring til førerkort for traktor består av obligatorisk lastesikringskurs og praktisk kjøring med traktor, som inneholder teknisk og trafikal kjøring, samt kjøring i landeveismiljø. Opplæringen avsluttes med teorieksamen, og deretter praktisk eksamen.
Aldersgrense 16 år.

 

Utvidelse til traktor og motorredskap, begge med høyest hastighet 41-50 km/t

Fra 1. september 2014 kan man etter 7 timers kurs ( 5 timer teori og 2 timer kjøring) få utvidet traktorførerkort tatt for første gang etter 2004.

Klasse T til T 141

Minstealder er 18 år. Frem til fører har 2 års kjøreerfaring eller fyller 21 år, er førerrettigheten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

Klasse T 144 til klasse T 148

Klasse T 144 fås etter å ha tatt klasse BE for første gang etter 2004. Minstealder for klasse T 148 er 18 år. Førerrettigheten gjelder for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

Førerrettigheter ervervet før 2005

Person som har ervervet førerrettighet for traktor før 2005, slipper å kontrollere traktorens maksimalhastighet. Avgjørende er kun at kjøretøyet er registrert som traktor.  (Rettigheten videreføres i dag med kode 142.) Tilsvarende gjelder for førerrettighet for motorredskap hvis du tok klasse 1 eller 2 (grønt førerkort) før april 1979 eller hvis du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 for første gang tok klasse C1, C1E, D eller DE. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 140.) Har du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 tatt klassene B, BE, D1, D1E, D2 eller D2E, kan du kjøre alle motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg samt motorredskap med høyere tillatt totalvekt dersom motorredskapet konstruktive hastighet ikke overskrider 50 km/t. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 152.)

Hvis du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 har tatt klassene C eller CE, kan du selvsagt kjøre alle kjøretøy registrert som traktor eller motorredskap.

 

Ta kontakt

Adresse

Erlandsbakken 4

4340 Bryne

514 82 510

post@brynebilogmcskole.no