Førerkort Bil, BE/Kode 96

B:

Opplæringen består av følgende deler:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Kurset er obligatorisk for alle som skal øvelseskjøre, enten det er privat eller ved kjøreskole. Husk å ha med kursbevis og legitimasjon når du øvelseskjører.

 

Trinn 2: Teknisk del: Omhandler tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, krypekjøring o.l. Målet er at eleven skal mestre bilen rent kjøreteknisk, uten at dette skal ta elevens oppmerksomhet bort ifra andre trafikanter.  Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

 

Trinn 3: Trafikal del: Bykjøring, f.eks. vikeplikt, feltskifte, enveiskjørte gater etc. Også her er det obligatorisk veiledningstime. I tillegg skal det gjennomføres et sikkerhetskurs på bane.

Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

 

Trinn 4: Avsluttende del, selvstendig kjøring: Inneholder bl.a sikkerhetskurs på vei - 4 timer teori, 9 timer kjøring - totalt 13 timer.

 

BE:

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg som man ikke kan trekke med ren klasse B.

Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatte hengervekt). Denne skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.
Se også etter tillatte vogntogvekt. Denne skal heller ikke overskrides, dvs. summen av bilens aktuelle totalvekt + tilhengerens aktuelle totalvekt.

For kjøring i Norge gir klasse BE førerrettighet også for:

  • traktor og motorredskap (begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger når klasse BE er tatt etter 1. januar 2005. Begrensningen på 25.000 kg gjelder både når traktor/motorredskap er enkeltkjøretøy eller vogntog.

Ved utstedelse av førerkort får søker påført klasse BE og klasse T og kode 144 (traktor begrenset).

Har man ervervet klasse B eller BE før 1. januar 2005, har man rett til å kjøre alle traktorer med eller uten tilhenger. I tillegg har man førerrettighet for motorredskap med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg og for større motorredskap med maksimal konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t.

Nye regler fra 19. januar 2013:

Er klasse BE tatt for første gang på ovennevnte dato eller senere, må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg. Overskrides denne vekten, må føreren ha klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B

Hva du må gjennom for å få klasse BE

Lastesikringskurs 2 timer, a 45 min

2 stk veiledningstimer , a 45 min

Landevegskjøring inkl teori 3 kjøretimer a 45 min

Leie av bil og henger til førerprøve

 

Kode 96

Fra 19. januar 2013 kan klasse B kode 96 være et alternativ til klasse BE, alt etter hvilken bil og tilhenger du disponerer, må du selv finne ut om klasse B kode 96 eller klasse BE er den beste løsningen.

Med kode B96 kan du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt 4250 kg. For å få kode B96 i førerkortet må du gjennom følgende.

Lastesikringskurs 2 timer

2 stk veiledningstimer a 45 min

Landevegskjøring inkl teori 3 kjøretimer a 45 min

Du slipper førerprøve for å få denne klassen, opplæringen må gjennomføres ved en godkjent trafikkskole.

 

 

 

 

Ta kontakt

Adresse

Erlandsbakken 4

4340 Bryne

514 82 510

post@brynebilogmcskole.no