16 års prosjektet

16 års prosjektet

Vi har som eneste trafikkskole på Bryne i flere år vært med på 16 årsprosjektet. Dette er et prosjekt som ble satt igang av vegvesenet sammen med enkelte Trafikkskoler. Målet med dette var å få ungdommen igang med øvelseskjøringen og begynne på Trafikksolene tidligere. Dette for å få mer mengdetrening hjemme, og dermed bli en tryggere og bedre sjåfør når de skal ut på egenhånd som 18 åring.  Vi kjører jevnlige foreldremøter. Her gir vi informasjon om øvelseskjøring, mengdetrening og hvordan foreldre kan forberede seg for å få mest mulig ut av øvelseskjøringen. Hvordan legge opp øvelseskjøringen, hva bør dere og ha fokus på osv.  Vi oppforder gjerne foreldre til å være med på en kjøretime for å se hvordan vi jobber og hva dere skal legge vekt på i øvelseskjøringen. Et godt sammarbeid mellom trafikklærer, elev og foreldre vil gi et godt utgangspunkt for at opplæringen blir effektiv og sikker. 

Ved å starte opplæringen når man er 16 år viI man få fordelt opplæringen over en lenger periode. Dette vil gjøre at eleven får mer tid til mengdetrening hjemme og dermed bli en tryggere sjøfår. Målet er at når eleven fyller 17 skal denne ha kjørt ferdig til og med trinn tre på kjøreskolen.

Eleven bruker så det neste året på å trene med privat mengdetrening.

 

Hva er fordelen med å bli med i dette prosjektet?

 

- Dere som foreldre/foresatte vi få en lettere jobb med å drive privat mengdetrening (da eleven har fått den nødvendige øvelseskjøringen fra kjøring på trafikkskolen)

- Vi får tryggere sjåfører som allerede har to års erfaring fra trafikken når de får sertifikatet

- Kanskje vi får ned ungdomsulykkene?

- Eleven er på et førerprøve nivå allerede ved 17 års alderen, og kan da mengdetrene hjemme et helt år før førerprøven skal tas

- Egen betalingsordning for elever som er med i prosjektet (om ønskelig)

Eks: kr 1000,- pr mnd rente og gebyrfritt.

 

Mer informasjon om øvelseskjøring, mengdetrening og prosjektet blir gitt på informasjonsmøter som avholdes jevnlig. For informasjon om neste møte ta kontakt med kontoret vårt.

 

Ta kontakt

Adresse

Erlandsbakken 4

4340 Bryne

514 82 510

post@brynebilogmcskole.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo