Best på trafikalt?

Trafikalt Grunnkurs er obligatorisk.  Kurset er felles for alle førerkortklasser og er grunnlaget for videre opplæring og vilkår for å kunne øvelseskjøre. Kurset er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet.

 

Kurset har følgende deler:

Del 1. Trafikkopplæringen

Del 2. Trafikk og førerrollen

Del 3.  Mennesket i trafikken og samhandling

Del 4. Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

Del 5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Del 6. Tiltak ved trafikkulykke

Del 7. Trafikant i mørket.

 

Kurset går over 4 samlinger. 

Del 7 gjennomføres i mørkehalvåret.

 kenneth Kenneth, best på Trafikalt Grunnkurs?