B Personbil

 

Opplæringen består av følgende deler:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Kurset er obligatorisk for alle som skal øvelseskjøre, enten det er privat eller ved kjøreskole. Husk å ha med kursbevis og legitimasjon når du øvelseskjører.

 

Trinn 2: Teknisk del: Omhandler tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, krypekjøring o.l. Målet er at eleven skal mestre bilen rent kjøreteknisk, uten at dette skal ta elevens oppmerksomhet bort ifra andre trafikanter.  Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

 

Trinn 3: Trafikal del: Bykjøring, f.eks. vikeplikt, feltskifte, enveiskjørte gater etc. Også her er det obligatorisk veiledningstime. I tillegg skal det gjennomføres et sikkerhetskurs på bane.

Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

 

Trinn 4: Avsluttende del, selvstendig kjøring: Inneholder bl.a sikkerhetskurs på vei - 4 timer teori, 9 timer kjøring - totalt 13 timer.