Ledsaker

 • Må være fylt 25 år
 • Må ha hatt førerrett i den klassen du skal øvelseskjøre i sammenhengende di siste 5 åra
 • Den som er med deg kan sitte på motorsykkelen sammen med deg så sant motorsykkelen har stor nok nyttelast, eller følgje etter på mellomtung eller tung motorsykkel
 • NB! Kan ikke ta betaling, sjå lengre ned på sida

Motorsykkelen

 • I klasse A1 må den være registrert som lett motorsykkel (slagvolum under 125 cm3, effekt ikke over 11 kw)
 • I klasse A2 må du bruke mellomtung motorsykkel (motoreffekt ikke over 35 kw, ikke mere enn 0,2 kw pr kg eigenvekt, sjå førarkortforskrifta § 2-2!)

Øvingsområdet

 • Må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringa
 • Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følgje trafikkrytmen
 • Du har ikke lov til å øvelseskjøre i utlandet!

Kommunikasjon

 • På veg eller andre område som ikke er avsperra, skal den som er med deg kunne instruere deg via tovegs kommunikasjonsutstyr
 • øvingsbane eller avsperra område er det lov å øvelseskjøre når den som er med deg har visuell kontakt og kan instruere deg

Vest med L

 • Både du og den som er med deg å øvelseskjører må ha refleksvest som bakover viser bokstaven L

 

NB! Opplæring mot vederlag:

Det blir regna som opplæring mot vederlag når den som er med deg får betaling for å være med, samme hvem som betaler. Det er viktig å merke seg dette, ettersom det blir stilt mere omfattende krav til kjøretøy, lærer osv. når opplæringa skjer mot vederlag.